Illustration

Особливості бізнес-культури різних країн

Майже в кожного експортного менеджера є історія про те, як перспективні переговори з іноземним партнером закінчились провалом через невдалий жарт, жест чи неправильно обраний корпоративний подарунок. Наприклад, коли PR служба надсилає вітальну листівку з Різдвом в Туркменістан, який є мусульманською країною… Для налагодження хороших відносин, потрібно розуміти бізнес-культуру відповідної нації.

Бізнес культура - це стиль управління, цінності керівництва, методи та інструменти ведення бізнесу, поведінкові паттерни, темп ведення бізнесу, культурні імперативи. Бізнес-культура є невід’ємною частиною національної культури будь-якої країни.
При початку співпраці з новою країною поцікавтесь її географією, історією, політико-економічним становищем, рівнем розвитку технологій, релігією, ставленням до сім’ї. Це дасть загальне розуміння середовища і людей, з якими ви плануєте вести бізнес чи співпрацювати.
Сайт міжкультурного консалтингу Hofstede дає можливість порівняти кілька країн з точки зору бізнес-культури. Вони використовують наступні критерії:
дистанція владиіндивідуалізммаскулінністьіндекс уникнення невизначеностіорієнтація на довготерміновий періодпоблажливість
Індекс дистанції влади - показує сприйняття соціальної нерівності між керівниками та підлеглими. Індекс демонструє, як звертається підлеглий до керівника, чи може не погоджуватись з думкою керівника і наскільки вільно висловлюються нові ідеї менеджерами нижчої ланки. Чим більший індекс дистанції влади, тим суворіша буде субординація. Якщо дистанція влади в країні велика, одразу варто шукати людину середньої і вищої ланки в компанії, яка має право приймати рішення щодо введення ваших продуктів в портфель. Комунікація з менеджерами нижчої ланки буде втратою вашого часу і ресурсу. 
Індивідуалізм - вказує на переважання власного інтересу над інтересами соціальної групи чи колективу.Культури, які мають високі бали в IDV відображають ментальність "Я" і, як правило, винагороджують та приймають індивідуальну ініціативу, тоді як люди з низьким рівнем індивідуалізму відображають ментальність "ми" і загалом підпорядковують індивіда групі. Розуміючи з яким індексом індивідуалізму ви маєте справу, можна буде прогнозувати алгоритм прийняття рішень клієнтом всередині його компанії і будувати свою стратегію комунікації.
Індекс уникнення невизначеності (ІУН). Індекс уникнення невизначеності вимірює толерантність до невизначеності та двозначності серед членів суспільства. Культури з високим ІУН вкрай нетерпимі до двозначності і, як наслідок, виявляють недовіру до нових ідей або поведінки. Вони, як правило, мають високий рівень тривоги та стресу, переживають за безпеку та дотримуються правил. Новинки продуктів, відповідно, легше буде впроваджувати на ринках з низьким ІУН, а тоді вже з досвідом продажів вводити їх на ринки з високим індексом уникнення невизначеності.
Маскулінність - цей індекс показує, наскільки суспільство тяжіє до досягнень, героїзму, напористості, матеріальної винагороди. Країни з високими показниками маскулінності більш конкурентоздатні. Чим вищий рівень маскулінності в нації, з якою вам потрібно буде вести переговори, тим більш напруженими вони будуть. Важливо перевести їх з ситуації win-lose на поле win-win.
Орієнтація на довготерміновий період. Спільноти, які мають низький бал у цьому вимірі, вважають за краще дотримуватися визнаних часом традицій та норм, дивлячись на суспільні зміни з підозрою. З іншого боку, ті, хто має високі показники орієнтації на довготерміновий період, застосовують більш прагматичний підхід: вони заохочують ощадливість та зусилля в здобутті сучасної освіти як спосіб підготовки до майбутнього.Для бізнесу, якщо цей показник високий, означає, що ваш партнер буде довго зважуватись на початок співпраці з вами, але якщо прийме позитивне рішення, то партнерство буде на роки.
Поблажливість - цей показник визначається як ступінь, до якої люди намагаються контролювати свої бажання та імпульсивні вчинки, виходячи з того, як вони були виховані. Чим вищий індекс, тим менше люди контролюють прояви своїх бажань та імпульсів. Отже, культури можна охарактеризувати як поблажливі або стримані. Поблажливим називають суспільство, яке дозволяє відносно вільно задовольнити основні та природні людські бажання, пов'язані з насолодою життям та розвагами. Стриманим позначають суспільство, яке придушує задоволення потреб і регулює його за допомогою суворих соціальних норм. До прикладу, індекс України - 14, індекс США - 68.
Ми сподіваємось, що зробивши швидку аналітику країни за цими показниками, вам буде легше знайти спільну мову з іноземними бізнес-партнерами. А коли потрібна допомога, ви завжди можете звернутись до Explore Export Agency.

Залишилися питання? Задайте їх нам. Ми швидко відповімо

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.