Illustration

Інкотермс® 2020 - що змінилось?

Правила Incoterms складаютьcя з 11 термінів, позначених абревіатурами з трьох літер (наприклад, EXW, DAP, CIF), які відображають практику торгівельних відносин у форматі B2B і зазначаються у договорах купівлі-продажу товарів.


Правила Інкотермс охоплюють: обов’язки (продавець чи покупець здійснює транспортування до пункту призначення), ризики (коли ризик втрати товару переходить від продавця до покупця), витрати (наприклад, яка зі сторін несе витрати на перевірку товару).  

Правила Інкотермс не регулюють переходу права власності. Порядок і місце переходу права власності на товар зазначається у Контракті окремо.


Інкотермс оновлюється кожні 10 років і загальноприйнято використовувати останню редакцію, але кожна з редакцій залишається чинною. Важливо, щоб в Контракті був зазначений рік обраної редакції Інкотермс. Наприклад, коли німецький імпортер подає транспорт під завантаження на склад українського експортера у Львові, а український експортер самостійно при цьому здійснює замитнення товару в Україні, то умови поставки зазначаються як “FCA, Lviv, Ukraine, Incoterms® 2020”.


Отже, які зміни відбулись в Інкотермс® 2020 порівняно з Інкотермс® 2010?


1. Термін FCA та бортові коносаменти.

При поставках на умовах FCA морським транспортом раніше відповідальність покупця завершувалась до завантаження на борт судна. Але в такому випадку перевізник Покупця не міг видати Продавцю бортовий коносамент на завантажений товар. А саме бортовий коносамент є умовою підтвердження поставки товару згідно умов акредитиву. Тому в Інкотермс® 2020 додали опцію, коли перевізник Покупця видає Продавцеві бортовий коносамент після завантаження товару на судно. А Продавець передає той самий бортовий коносамент Покупцю через банк на умовах акредитиву.


2. Уніфікація статей, що описують витрати за кожним правилом Інкотермс.

В Інкотермс® 2010 різні витрати з’являлись в різних частинах правил Інкотермс. Наприклад, в частині А8 для FOB зазначались витрати, пов’язані з отриманням документа для здійснення поставки. В 2020 версії всі витрати для всіх правил Інкотермс вказані в статті – А9/B9 кожного терміну.


3. Терміни СIF та CIP матимуть різний рівень страхового покриття.

Термін CIF означає, що продавець повинен забезпечити страхування вантажу принаймні з мінімальним страховим покриттям. Для деяких вантажів актуальний вищий клас страхового покриття, який означатиме додаткові витрати на страхову премію. Щоб не накладати обов’язок покращеного страхового покриття на всі товари, які поставляються за правилом CIF, було виведене окреме правило СIP. Згідно СIP, продавець повинен отримати страхове покриття вантажу, що покриває всі можливі ризики. Але при обох умовах CIF та СIP сторони можуть додатково погодити від яких саме ризиків і на яку суму страхують товар.


4.Організація перевезень з використання власного транспорту продавця чи покупця на умовах FCA, DAP, DPU, DDP.

У Правилах Інкотермс® 2010 передбачалось, що товари за вищевказаними умовами перевозитимуться найманим транспортом, тобто третьою стороною-перевізником. На практиці і покупець при покупці на умовах FCA, і продавець на умовах DAP, DPU, DDP можуть використовувати власний транспорт для перевезення, без залучення третьої сторони. Це і було відображено в новій редакції Інкотермс® 2020.


5. Зміна терміну DAT (Delivered at Terminal) на DPU (Delivered Named Place Unloaded).

В редакції Інкотермс® 2010 року термін DAT означав, що продавець здійснював поставку, коли товар після розвантаження з транспортного засобу, що прибув, був переданий у розпорядження покупця на терміналі.

Оскільки термінал означав будь-яке місце як крите, так і не крите, для уникнення плутанини, DAT змінили на DPU, підкреслюючи, що місцем розвантаження може бути будь-яке придатне для розвантаження місце, а не тільки термінал. DPU – єдине правило Інкотермс, яке вимагає від продавця розвантажити товар в місці призначення.

Існує інша схожа умова Інкотермс – DAP. За правилом DAP продавець здійснює поставку, коли товар був переданий у розпорядження покупця на транспортному засобі, що прибув, готовим до розвантаження. Тобто, продавець при DAP розвантаження не здійснює.


6. Включення вимог, пов’язаних з безпекою, до статей, пов’язаних з перевезенням та витратами.

Вимоги, пов’язані з безпекою були вперше поверхнево описані в редакції Інкотермс® 2010 в статтях А2/B2 та А10/B10 кожного правила.

Безпекові виклики і морська практика, яка склалась на основі цих викликів була доповнена в редакції 2020 року експрес розділом зобов'язань, пов'язаних з безпекою.

Нові вимоги до перевезень зазначені в статтях

А4 та А7 кожного правила Інкотермс® 2020, а витрати, пов'язані з безпекою – в розділах А9/В9.Правильне розуміння і застосування нових правил Інкотермс

при експортних операціях вбереже вас від багатьох ризиків.

Агенція Explore готова надати вам консультацію для вибору правильної умови Інкотермс для вашої поставки.

Звертайтесь!


Стаття написана з використанням матеріалів Правила "Інкотермс® 2020" ICC Ukraine

Залишилися питання? Задайте їх нам. Ми швидко відповімо

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.