ZASOBY

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Illustration

Kod celny i taryfa celna

Pierwsze kroki w eksporcie rozpoczynają się od ustalenia kodu celnego Twojego produktu. Kod celny jest również nazywany unijnym kodem celnym (Union Customs Code - UCC). Kody celne w nomenklaturze HS są zharmonizowane, to znaczy są takie same dla większości krajów, chociaż mogą różnić się ostatnimi cyframi. Kod celny umożliwia określenie stawki celnej oraz dostępności kontyngentów przy imporcie towarów do Polski oraz wywozie towarów za granicę. Wejdź w link „Zapoznaj się” i w polu „TARIC lub Opis produktów” (“TARIC or Products description”) wpisz nazwę produktu, następnie wybierz podkategorię, a w niej najbardziej odpowiedni opis dla Twojego produktu. To będzie kod celny. Radzimy jednak zwrócić się do agenta celnego o prawidłowe ustalenie kodu celnego przed rozpoczęciem importu i eksportu. 

Illustration

Wystawy handlowe i targi

To jedno z najskuteczniejszych narzędzi do znajdowania partnerów w sprzedaży eksportowej B2B. Uczestnictwo w targach, a nawet ich zwiedzanie spełnia jednocześnie kilka zadań: zapoznanie się z rynkiem, możliwość zbadania konkurencji, możliwość umówienia się na żywo z potencjalnymi klientami i pokazania im próbek swojego produktu. Targi to także okazja do spotkania wszystkich dotychczasowych partnerów, ubiegania się o nagrody w branży, identyfikacji trendów rynkowych i nie tylko. Kliknij w przycisk „Zapoznaj się”, a przeniesiesz się na stronę z informacjami o wszystkich targach branżowych w różnych krajach. 


KONSULTACJE NA ŻYCZENIE

Bezpłatna 30-minutowa konsultacja dla Twojej firmy

Często firmy rozumieją, że nadszedł czas, aby przejść do eksportu, ale nie odważą się rozpocząć sprzedaży międzynarodowej, ponieważ nie jest jasne, od czego zacząć i od której strony podejść do eksportu. Na początek radzimy ocenić swoją gotowość eksportową i odpowiedzieć sobie na pytanie – dlaczego miałbym eksportować?

Eksport to długofalowa skoordynowana praca sprzedaży, produkcji, logistyki, marketingu, działu projektowego, działu jakości, prawników, księgowych i ten mechanizm powinien działać jak szwajcarski zegarek. Oferujemy ocenę gotowości eksportowej w ramach wspólnej 30-minutowej bezpłatnej konsultacji! Wystarczy wypełnić krótki formularz.