USŁUGI

Pomagamy rozwijać eksport ukraińskich małych i średnich przedsiębiorstw. Czas na eksport!

Wybór rynku

Jak określić kraj eksportu? Na podstawie udanego doświadczenia kogoś innego? Bliskością mentalną i geograficzną? Intuicyjny? Nigdy więcej zgadywania. Zespół Explore wykorzystuje sprawdzone statystyki handlu międzynarodowego do analizy potencjalnego rynku i kieruje się następującymi kryteriami:
potencjał rozwojowy niszy i branży Twojego produktu we wskazanym krajutechniczne i prawne bariery wejściadostępne kanały sprzedaży i stan ich rozwojupotencjał sprzedaży eksportowej i wiele innych
Do analizy zawsze bierzemy kilka krajów i wybieramy najbardziej optymalny. Gwarantujemy, że wybrany przez nas rynek będzie miał potencjał do podboju przez Twoją firmę z Twoim produktem!

Badania marketingowe rynku docelowego

Sporządzamy szczegółowy raport o wielkości rynku zagranicznego, jego dynamice, szansach i wyzwaniach. W badaniach marketingowych zespół Explore przeprowadza audyt Twojej firmy pod kątem gotowości eksportowej, a także udziela odpowiedzi na pytania:
co wiemy o tym kraju?
kim są gracze na rynku i jak silna jest konkurencja?
kto kupuje twój produkt i dlaczego?
które cechy produktu są dla konsumenta ważne, a które drugorzędne?
eksport przez dystrybutora, agenta, hurtownika czy bezpośrednio do detalu?
jaka jest cena Twojego produktu?
jakie są kanały reklamy i promocji?
jakie wymagania i ograniczenia regulacyjne i prawne mają zastosowanie do tego rynku?

Zespół Explore opracowuje badania marketingowe jako wstępny etap budowania strategii eksportowej. W badaniu uwzględniamy wyłącznie informacje praktyczne, a we wnioskach jasno stwierdzamy, co dane wyniki badań oznaczają dla Twojej firmy i jak je zastosować.

Strategia eksportu

Budujemy algorytm działań, aby wejść z Twoim konkretnym produktem na badany rynek eksportowy. Strategia polega na wyznaczeniu jasnych i mierzalnych celów podboju nowego kraju, przydzieleniu ról w firmie oraz zdefiniowaniu pożądanych ram czasowych. Dzięki strategii zbudowanej przez zespół Explore zrozumiesz:
czy masz wystarczające zasoby finansowe, ludzkie i czasowe, aby wejść na ten rynek
jakim konkretnym produktem lub linią produktów firma podbije rynek eksportowy
jakie zmiany należy wprowadzić w wyglądzie, składzie, funkcjonalności, danych logistycznych, opakowaniu produktu, aby trafić w gusta i preferencje lokalnych konsumentów
jak dostosować produkt do wymogów regulacyjnych przepisów i systemów jakości kraju importującego
jaki jest najbardziej optymalny kanał wejścia na rynek z tym produktem
jakim środkiem transportu produkty zostaną dostarczone do wybranego kraju i jak wpłynie to na cenę Twojego produktu
w jaki sposób obliczana jest cena detaliczna wybranego produktu i określana jest jego konkurencyjność na rynku docelowym
jakie kanały reklamy i promocji należy wykorzystać na wybranym rynku dla tego produktu
gdzie i jak szukać potencjalnych partnerów biznesowych na rynku docelowym
jak dokonywać rozliczeń finansowych z klientami zewnętrznymi

Przygotowanie do udziału w wystawie międzynarodowej

Udział w wystawach to inwestycja, która pozwoli Twojej firmie wejść na nowy poziom eksportu, dzięki pozyskaniu nowych odbiorców zagranicznych. Zespół Explore wspólnie z Państwem określi cele udziału w wystawie oraz jej budżet, wybierze konkretną ekspozycję, a także udzieli informacji na temat niezbędnych materiałów marketingowych do efektywnej budowy stoiska. Dokonujemy wstępnej analizy potencjalnych uczestników i zwiedzających targi, umawiamy spotkania, prowadzimy negocjacje oraz udzielamy instrukcji obsługi powystawowej potencjalnych klientów.

Szukaj partnerów za granicą

Zespół Eksploracji może pełnić rolę zewnętrznego działu eksportu w zakresie poszukiwania i budowania bazy gorących leadów. Wspólnie z Państwem określamy profil idealnego partnera biznesowego oraz kraj docelowy, a następnie zespół Explore nawiązuje kontakt z firmami, które najbardziej Państwu odpowiadają, wybiera zainteresowanych i udostępnia kontakty decydentów do bezpośrednich negocjacji.

Konsultacje na żądanie

Jeśli wśród naszych usług nie ma takiej, która odpowiadałaby potrzebom Twojej firmy - zawsze możesz skontaktować się z nami w celu indywidualnej konsultacji. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

KORZYŚCI Z EKSPORTU

  Dopływ waluty i ograniczenie ryzyka walutowego.

  Poprawa warunków kredytowania przez banki.

  Możliwość obciążenia mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa stałym napływem zamówień.

  Zwiększenie konkurencyjności swoich produktów.

  Wyższa marża produktowa.

  Zmniejszenie uzależnienia firmy od spadku popytu na rynku ukraińskim.

Kontakty

Dziś czas na eksport.
Skontaktuj się z nami!

+48 576 167 744
au.ni.erolpxe%40ofni

Thank you!

We will contact you shortly.

Can't send form.

Please try again later.